Annonsmaterial

Information kring annonsmaterial

MATERIALSPECIFIKATION PRINT
– Annonsmaterial för print ska levereras som PDF
– Bilder och illustrationer ska vara CMYK-separerade
– Bilder ska vara högupplösta, 300 dpi
Utfallsmån om minst 3mm ska finnas runt annonsytan
– Använd gärna skärmärkenText bör ej finnas närmre än 5mm från sidans skärmärken
Observera att en baksideannons har format 210 x 270 + 5mm för att få plats med tidskriftsmottagarens adress.
MATERIALSPECIFIKATION WEB
– Ännu ej klart, återkommer
Behöver du hjälp att producera ditt annonsmaterial?
STODAB STUDIO hjälper dig att producera annonser, banners, native och designkoncept till våra tidskrifter och webbsidor. Tala med din kontakt på STODAB för förslag på upplägg och priser.