Dietisten

För Sveriges alla dietister, nutritionister och nutritionssjuksköterskor

Sveriges legitimerade dietister har blivit en allt viktigare profession i samhället, och då inte bara inom sektor vård och omsorg, utan inom en rad områden där det ställs höga krav på vetenskaplig spetskunskap inom om kost, nutrition och hälsa. Idag är en dietist lika självklar på en statlig myndighet eller i en OS-trupp, som på en pediatrisk avdelning eller som chef inom äldreomsorgen. Oavsett var dietisten arbetar har hon en stor målgrupp som tar del av hennes råd.

MÅLGRUPP

Tidskriften är den enda i landet för Sveriges samtliga legitimerade dietister. Härtill kommer även näringsfysiologer, nutritionister, nutritionssjuksköterskor, kostchefer och kostekonomer samt storhushållsansvariga på skolor, äldreboenden och vårdhem.

 

FAKTAUPPGIFTER

Upplaga: 6.000 ex
Grundad: 2019
Målgrupp: Dietister, nutritionister, nutritionssjuksköterskor, kostekonomer, ansvariga för storhushåll
Hemsida: dietisten.net

2021

Temanummer
1. Pediatrik – mars
2. Obesitas/Diabetes – juni
3. Allergi/Celiaki – september
4. Livsmedel – december

Kontakt och intresseanmälan
E-post: annonser@stodab.se
Formulär: kontakt- & intresseanmälan