Om STODAB

Hjälper dig och ditt företag med extra kunskap

Verksamhet

STODAB är verksam inom två områden:

  • Media – produktion av tidskrifter och reportage
  • Utveckling – konsulttjänster inom ledarskap och organisationsdesign

STODAB har utöver sin egen personal, ett brett kontaktnät av kompetenta underleverantörer för att kunna erbjuda sina uppdragsgivare produkter av absolut toppkvalitet. Företaget har kontor både i Stockholm och i Öresundsregionen.

Information in English

Read more here

Historik

STODAB (Socioteknisk Organisationsdesign AB) etablerades 1986 av Jan Forslin för att bedriva forskning och erbjuda konsulttjänster till universitet, högskolor och företag inom ledarskap, organisation och arbetsliv.
2007 fusionerades STODAB med Nutritiva Ad Publishing, ett publikationsföretag inom det klinisk/medicinska området.

Kreditvärdering

STODAB har givits värdet trippel A-rating (AAA) från finansanalysföretaget Soliditet. AAA är den högsta värdering ett företag kan ges, och speglar hur väletablerat, tryggt, seriöst och framgångsrikt det är. Endast 2,7% av alla företag i Sverige har denna rating.