STODAB Utveckling

Konsultstöd, utbildning och föreläsningar

Ansvarsområde

STODAB Utveckling är verksamt i skärningen mellan FoU och tillämpning inom företag och offentlig sektor genom konsultstöd, utbildning och föreläsningar, utvecklingssamtal, m m. Nära kontakt hålls med universitetsvärlden. Verksamheten leds av professor emeritus i psykologi, Jan Forslin, Kungliga Tekniska Högskolan.

Litteratur

Jan Forslin har publicerat, tidskrifter/konferensbidrag samt böcker/rapporter:

”Arbetsvetenskap – hälsa och effektivitet.” I Andersson I & G Eilertsen Folkhälsa som tvärvetenskap – möten mellan ämnen. (Lund, Studentlitteratur)

”Seeking regenerative work in the post-bureucratic transition.” Journal of Organizational Change Vol 21 No. 1, s. 76-91.

Kapitel: ”Teknologi og mennesker – Hvordan skape et bærekraftig og fornyende arbeid?” I A Skogstad & S Einarsen, Det gode arbeidsmiljøet. Krav og utfordringar. (Bergen, Fagboksforlaget)

”Creating Sustainable Work Systems, Emerging Perspectives and Practices.” (London: Routledge)

”Om skapande yrkesutøvelse.” En nyskaping innen academia. SkY skrift nr 1. (Bergen: Universitetet i Bergen)

Exempel på uppdrag

Fyra veckors vidareutbildningsprogram Skapande yrkesutövning, som bedrivs i samarbete med Universitetet i Bergen och NTNU i Trondheim.

Medverkan i ett utvecklingsprojekt inom Getinge AB: Leadership without gender boundaries.

Samarbete med KTH och Göteborgs universitet

Medverkan i en ledarskapsutbildning inom Skolan för teknikvetenskap vid KTH.

Föreläsning för kommunala ekonomichefer om ”Kreativa arbetsmiljöer” samt om ”Leading change” i programmet Industrial Management samt Consultancy Management vid KTH Executive School.

Opposition på ledarskapsavhandling i psykologi vid Göteborgs universitet.