Svensk Geriatrik

För Sveriges geriatriker, reumatologer, allmänläkare samt sjuksköterskor inom äldrevården

TIDNINGENS INNEHÅLL

Svensk Geriatrik är ett språkrör för Svensk Geriatrisk Förening. Tidskriften tar framför allt upp olika diagnosområden men bevakar även vårdpolitik, forskningsrön, viktiga lagar och regelverk samt konferenser och kongresser. Erfarenheter från äldreomsorgen knyts samman med aktuell forskning och fördjupad kunskap i våra arbetsplatsreportage.

 

Den viktigaste patientgruppen för läsaren är äldre med sjukdomar – inte sällan multisjuka. I takt med att världens befolkning åldras så ökar denna patientgrupp dramatiskt, och det är viktigt för läkare att hålla sig uppdaterad om de nya rön, behandlingsmetoder och läkemedel. Ofta är det specialisterna inom respektive diagnosfält som skriver, varför även översiktsartiklar äger state-of-the-art-kvalitet.

FAKTAUPPGIFTER

TS-kontrollerad upplaga: 5.700 ex
Grundad: 1998
Målgrupp: geriatriker, reumatologer, läkare inom allmänmedicin och sjuksköterskor inom äldrevården samt dietister verksamma inom geriatrik.
Hemsida: svenskgeriatrik.se

 

Kontakt och intresseanmälan
E-post: annonser@stodab.se
Formulär: kontakt- & intresseanmälan