Medicinska tidskrifter

Redaktionell erfarenhet – Från vaggan, till graven

Voltaire lär ha sagt att ”Läkekonst handlar om att underhålla patienten medan naturen botar soten”.
Vår uppgift är att underhålla terapeuten – läkaren, sjuksköterskan och dietisten – med aktuell och angelägen information som vänder sig direkt till respektive profession. Våra tidningsuppdrag omfattar den behandlande sidan av människans hela livsspann, från neonatalen, till den palliativa vården.
Med över 25 år inom detta område har vi etablerat ett ovärderligt kontaktnät som sträcker sig över de flesta kliniska discipliner. Det innebär att STODAB inte bara kan producera ett lämpligt format som en tidskrift eller en app, utan också tillhandahålla ett högkvalitativt textinnehåll i önskad omfattning.
Omslag BarnBladet 1.19
Omslag Svensk Geriatrik 2.18

Annonsera i våra tidskrifter

Styrkan med att kommunicera via våra tidskrifter är att du når exakt den målgrupp du vill komma i kontakt med. Dietisten når Sveriges legitimerade dietister, och även ett stort antal nutritionssjuksköterskor och nutritionister. Barnbladet riktar sig till Sveriges barnsjuksköterskor men går även ut till i stort sett alla BVC och pediatriska avdelningar.
Svensk Geriatrik tar fasta på de professioner som arbetar med åldrandets sjukdomar och når därför alla geriatriker, reumatologer, allmänläkare men även en del sjuksköterskor inom äldrevården. Dessutom har din annons en lång livstid, då tidskrifterna ofta sparas för att användas som referensmaterial. Inte minst i undervisningen, eftersom artiklarna ofta speglar det aktuella kunskapsläget inom olika specialistområden.