Medicinska tidskrifter

Redaktionell erfarenhet – Från vaggan, till graven

Voltaire lär ha sagt att ”Läkekonst handlar om att underhålla patienten medan naturen botar soten”.
Vår uppgift är att underhålla terapeuten – läkaren, sjuksköterskan och dietisten – med aktuell och angelägen information som vänder sig direkt till respektive profession. Våra tidningsuppdrag omfattar den behandlande sidan av människans hela livsspann, från neonatalen, till den palliativa vården.
Med över 25 år inom detta område har vi etablerat ett ovärderligt kontaktnät som sträcker sig över de flesta kliniska discipliner. Det innebär att STODAB inte bara kan producera ett lämpligt format som en tidskrift eller en app, utan också tillhandahålla ett högkvalitativt textinnehåll i önskad omfattning.
            
Omslag Svensk Geriatrik 2.18

Annonsera i våra tidskrifter

Styrkan med att kommunicera via våra tidskrifter är att du når exakt den målgrupp du vill komma i kontakt med. Dietisten når Sveriges legitimerade dietister, och även ett stort antal nutritionssjuksköterskor och nutritionister. Sårjournalen riktar sig till sjuksköterskor men även till alla de professioner som arbetar med sårbehandling och vård av patienter med sår.
Svensk Geriatrik tar fasta på de professioner som arbetar med åldrandets sjukdomar och når därför alla geriatriker, reumatologer, allmänläkare men även en del sjuksköterskor inom äldrevården.